HINNAKALKULAATORTulemus arvutatud 06. märts 2018 kell 11:47

Hind ja nimetus Kogus (m2) Ühikhind Maksumus Kordne Kokku
(eurot)
35.00 / 2.1.1 Silikaatõõnestellistest (250 x 120 x 88) fassaadide ladumine 5.0 35.00 175.00 1.0 175.00
Tagasi Edasi | toimetaja Aivar Kaur | VUUK EHITUS OÜ | reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |