Määra tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Kinnist õhuvahet loetakse samuti soojustuse kihiks. See määrata olenevalt suurusest õhkvahede loendist. Lahtist tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata. Kui kalkulaatori loendis olev λ väärtus ei ole teie jaoks piisava täpsusega, siis on kolmandas loendite tulbas oleva parandusarvu võrra võimalik λ väärtust korrigeerida.

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis on mm-tes!

U-väärtuste arvutamise standardites on määratud, et arvutamise aluseks tuleb võtta λD. Paljude materjalitootjate poolt avalikustatavatest tehnilistest andmetetest aga ei selgu üldse, mis teguriga on tegemist või on antud λ10 väärtus, millega arvutustulemus ei pruugi olla piisavalt usaldusväärne. Seda on oluline tähele panna eelkõige soojustusmaterjalide osas, kuna muud materjalid etendavad soojustusliku koha pealt märksa vähem olulist rolli.

λ väärtuste põhilised allikad

U-ARVU KALKULAATOR
Sein Lagi Põrand
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm) λ parandusarv

Elamu seina u-arvu energiatõhususe miinimumnõue on 0,12...0,22 W/(m²K)) U-arv = 0.15 W/(m²K)
väljastatud 22. märts 2018, kell 21:30
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm)Tegurile λ määratud parandusarv
0.1 | Aeroc Classic(λ10)200
-
0.035 | Rockwool Multirock 35 kivivill150
-
0.032 | Isover VKL tuuletõke12
-
-
-

NB: Vuuk.ee lehel ei kasutata küpsiseid, sessioone ega muid lehte külastavate isikute kohta andmeid koguvaid vahendeid. Kasutajate andmeid ei salvestata ja ei toimu mitte mingisugust andmete töötlemist. Lehe omanikule kalkulaatoriga seoses mingisugust kasu ei sünni.

Rohkem U-arvu kohta infot siin

Tagasi Edasi | toimetaja Aivar Kaur | VUUK EHITUS OÜ | reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |