MenüüMäära tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Kinnist õhuvahet loetakse samuti soojustuse kihiks. See määrata olenevalt suurusest õhkvahede loendist. Lahtist tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata. Kui kalkulaatori loendis olev λ väärtus ei ole teie jaoks piisava täpsusega, siis on kolmandas loendite tulbas oleva parandusarvu võrra võimalik λ väärtust korrigeerida.

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis on mm-tes!

U-väärtuste arvutamise standardites on määratud, et arvutamise aluseks tuleb võtta λD. Paljude materjalitootjate poolt avalikustatavatest tehnilistest andmetetest aga ei selgu üldse, mis teguriga on tegemist või on antud λ10 väärtus, millega arvutustulemus ei pruugi olla piisavalt usaldusväärne. Seda on oluline tähele panna eelkõige soojustusmaterjalide osas, kuna muud materjalid etendavad soojustusliku koha pealt märksa vähem olulist rolli.
U-ARVU KALKULAATOR
Sein Lagi Põrand
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm) λ parandusarv

U-arv = 0.09 - elamu seina u-arv vastab energiatõhususe miinimumnõudele (seina u-arv peaks olema 0,12...0,22 W/(m²K))
Tulemus väljastatud 18. oktoober 2017, kell 0:51
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm)Tegurile λ määratud parandusarv
0.12 | Puit mahukaaluga 450 kg/m3, (kuiv mänd, kuusk ristikiudu )22
-
0.04 | Isover KL 40 klaasvill400
-
0.049 | SKANO tuuletõkkeplaat1
-
0.12 | Puit mahukaaluga 450 kg/m3, (kuiv mänd, kuusk ristikiudu )22
-
-

Rohkem U-arvu kohta on infot siin

| toimetaja Aivar Kaur | VUUK EHITUS OÜ | reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |