HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
説uniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85

PLOKKM苘RIT种DE HINNAKIRI-KALKULAATOR

Lisainfo
Jrk Nimetus 躧ik Kogus
(黨ikut)
Kogumaksumus (eurot)
t鲻 hind materjali hindHind kokku
(eurot)
黨ikukokku黨iku kokku
1FIBO
2BAUROC
3COLUMBIA-KIVI
4SILIKAAT
-SILLUSED
Hinnad on hinnakirjas toodud ilma materjalide maksumuseta.
K鋓bemaksu ei lisandu.
ARVESTUSP誋IM誘TED (vastavalt EVS_885_2005_et)
M貂tmisreeglid
Mahaarvamised
Raudbetoonsilluseid ehitab Vuuk Ehitus O ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerija poolt, kelle vastavad p鋎evused on t鮡ndusp鮤ised ja vastavuses Ehitusseadustikus kehtestatud n鮱etele. Projekt peab vastama Ehitusseadustiku M滗rus nr 97 n鮱etele, sh projekt ja selle osad olgu vastutava projekteerija poolt allkirjastatud. Projektis peab olema 黨eselt ja vastuoludeta j鋜gnev informatsioon:
  1. Peavad olema 鋜a m滗ratud sillustele m鮦uvad koormused
  2. Vastavalt m鮦uvatele koormustele arvestades varutegureid ja silluste m貂tusid peavad olema s鮨mjoonistel n鋓datud materjalide tugevusklassid, l鋌im貂dud, kogus, asukohad, sammud, lubatavad paigaldus ja ehitustolerantsid ja muu oluline.
  3. Materjalid koos nende projektikohaste omadustega, mis projektis on m滗ratud, peavad olema tegelikkuses olemas ja saadaval

PROJEKTIGA JA PROJEKTEERIMISEGA SEOTUD KULUTUSED HINNAKIRJAS OLEVA EHITAMISE HINNA SISSE EI OLE ARVESTATUD

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×