HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüritöökalkulaator - Fibo
Müüritöökalkulaator - Bauroc
| Avaleht |
ÜLDEHITUS-, REMONDITÖÖD
Hooned tervikuna Müüritööd Kipsitööd Puidutööd Katused Soojaisolatsioonitööd Betoonitööd Montaazitööd Ehituslike mahtude arvutamine 3D mudel, visualiseerimine

MÜÜRIDE LADUMINE VASTAVALT TELLIJA PROJEKTILE

Kvaliteet kontrolli all

Tellides müüritöö Vuuk Ehitus OÜ-st on tulemuse kvaliteet kõigiti kontrolli all.

Müüride sirgsus, loodsus, pikkused, laiused, kõrgused, samuti müüriavade mõõdud ja loodsus vastavuses projektile või parem.

Vuugisarrus vastavuses tootja soovitusele ja/või projektis määratule.

Seda kõike aitab tagada müürimehe suur kogemuste-, oskuste- ja teadmistepagas, head tööriistad ning harjumus tööd teha maksimaalselt korralikult.

Vähem mehi - kõrgem tootlikkus

Ehitise ehitamisel on tootlikkus kõrgeim kui ehitajaid on ehitamas optimaalne hulk või vähem. Mida rohkem üheaegselt inimesi objektil, seda parem peab olema töö organiseerimine. Vastasel juhul kas osa tööjõudu aeg-ajalt seisab, sest ootab millegi järele või toimub kordamööda töötamine. Kui objektil on korraga 1 töötaja, siis kordamööda töötamine ei ole võimalik. Mida rohkem mehi, seda rohkem arvamusi, seda rohkem kulub aega asjade arutamisele

Vuuk Ehitus OÜ töömees teeb ehitamisel vajaliku informatsiooni eelnevalt enesele selgeks. Töö ajal arutamist üldjuhul ei toimu.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×