HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüritöökalkulaator - Fibo
Müüritöökalkulaator - Bauroc
ÜLDEHITUS-, REMONDITÖÖD
Hooned tervikuna Müüritööd Kipsitööd Puidutööd Katused Soojaisolatsioonitööd Betoonitööd Montaazitööd 3D mudel, visualiseerimine

3D visualiseerimine, mudel ja 2D SketchUp-is

Üldiselt peetakse 3D visualiseerimise all silmas kujutiste välimuse kui ilupildi näitamist kolmemõõtmelistena

Mina toon siinkohal 3d visualiseerimisse omapoolse lähenemise.

Peamise rõhuasetuse sean sisemusele ehk informatsioonile, mida väljastpoolt ei paista.

Milleks on niisugune mudel-visualiseerimine hea ja mis on selle mõte?

Kui tegemist on digitaalses vormis koopiaga ehitisest, mille kõik või enamus olulisi detaile saab arvutiekraanil vajalikul ajal vajalikust kohast, näiteks ka seina, silluse, katuslae, vundamendi või põranda sisemusest ette kuvada ehk et on võimalik ilma ehitist lõhkumata võimalik minna ehitise sisse ja see kõik vastab tegelikule ehitatud ehitisele, siis tegemist võib olla 3d ehitusdokumendi lisaga. Varasemalt on selliseks lisaks olnud kahemõõtmelised teostusjoonised. Seega võib sellist tööd pidada ka 3d teostusjooniste kogumiks või digitaalseks mudel-teostusjooniseks. Kusjuures mitte ainult ehitis ise ei ole vaadatav kolmemõõtmelisena vaid loomulikult ka selle sees olevad detailid

Siinkohal pean vajalikuks juurde toonitada, et teostusjoonis ei ole ehitusprojekti dokument ja sellele ei esitata ehitusprojektile esitatavaid nõudeid vaid seda tõlgendatakse just nimelt ehitusdokumentide lisana, milleks võib tegelikult olla vaid vabakäeliselt paberile tehtud kritseldus. Põhiline, et selles oleks oluline informatsioon loetav.

Oma praktikas olen mõnigi kord projekteerija koostatud projekti alusel esmalt ehitise minu poolt tehtavad tööd, paigaldatavad materjalid pannud paika digivormis arvutiekraanile, kasutades tööriistana SketchUp programmi.

Selline tegevus aitab ehitusprotsessi varem sisse minna. Hiljem ehitusprotsessil sujuvamalt kulgeda, protsess on paremini kontrolli all

Enne ehitama asumist projekti läbi uurides on ette tulnud mõningaid kahtlusi projektis olevate apsakate osas

Või siis ehitamiseks olev ehitusprojekt on tellija poolt üle antud eelprojekti staadiumis ja ehitamiseks olevat informatsiooni selles minu jaoks napib.

Olen mitmeid kordi kogenud, et arvuti abil materjalide paigaldamine võimaldab enne ehitusplatsil tööde teostamist võimalikud veakohad varakult tuvastada

Seeläbi on ehitusprotsess, selle juhtimine paremini kontrolli all ja võimalik on ka kokku hoida materjalidelt materjalide mõõtmeid reaalselt arvesse võttes.

Siin on kollektsioon 3D mudelitest ja 2D joonistest, mida olen ehitanud või mille ehitamisel olen osalenud

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->