HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85

TELLISFASSAADI PIKKUSE KALKULAATOR

See kalkulaator on ( P x L) 250 x 85mm telliste korral fassaadi gabariitpikkuse ja muude moodulpikkuste arvutamiseks.

NB: Tasuks tähele panna, et olenevalt müürikirjast, kas püstvuugid peavad asetsema naaberridade kivide suhtes keskmes (1/2-seotis) või nihkes (1/3-seotis), pikkusmõõdud erinevad.


Tellis FAT65, 250 x 85 mm
Kivi keskmes püstvuugiga müürikiri

Müürikiri, milles püstvuugid asuvad naaberridade täispikkuses telliste suhtes keskmes"

Täispikkuses telliste arv real (tk) Vuugi laius (mm) Tulemus (mm)
Tüüp 1Tüüp 2


..........................
Kivi keskme suhtes nihkes püstvuugiga müürikiri

Müürikiri, milles püstvuugid ei asu naaberridades paiknevate täispikkuses telliste suhtes keskmes vaid keskme suhtes nihkes"

Täispikkuses telliste arv real (tk) Vuugi laius (mm) Tulemus (mm)
SeinAva


.........

SEINAOSADE TÜÜBID

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×